Nerez INOX - rychlospojky bajonet

Nerez INOX - GEKA rychlospojky bajonet