Lisovací tvarovky nerez FRABOPRESS NEREZ

Informace

Lisovací tvarovky nerez FRABOPRESS NEREZ

FRABOPRESS INOX 316

Tvarovky FRABOPRESS NEREZ 316
Lisovací tvarovky z nerezové oceli AISI 316 s těsněním EPDM s vynikajícími vlastnostmi, vhodné i pro pitnou vodu. V souladu s požadavky na třídu 1 jak ukládá norma UNI 11179, s označením AISI 316. Jsou vhodné pro lisování čelistmi typu „V“.

Tvarovky FRABOPRESS NEREZ 316 BIG SIZE (pouze na objednávku...

FRABOPRESS INOX 316

Tvarovky FRABOPRESS NEREZ 316
Lisovací tvarovky z nerezové oceli AISI 316 s těsněním EPDM s vynikajícími vlastnostmi, vhodné i pro pitnou vodu. V souladu s požadavky na třídu 1 jak ukládá norma UNI 11179, s označením AISI 316. Jsou vhodné pro lisování čelistmi typu „V“.

Tvarovky FRABOPRESS NEREZ 316 BIG SIZE (pouze na objednávku)
Lisovací tvarovky s velkým průměrem (>76 mm) z nerezové oceli AISI 316 s těsněním EPDM s vynikajícími vlastnostmi, vhodné také pro užitkovou vodu. V souladu s požadavky na třídu 1 jak ukládá norma UNI 11179, s označením AISI 316. Jsou vhodné pro lisování čelistmi typu „M“.

Výhody
• Vysoká odolnost vůči korozi
• Ideální pro průmyslové instalace

Nerezová ocel AISI 316 je speciální typ nerezové oceli s vysokou odolností vůči korozi. Značka Cr-Ni-Mo 17-12-2, která specifikuje procento chrómu, niklu a molybdenu, ze kterých je složena tato slitina. Přítomnost molybdenu ji činí ještě odolnější proti korozi. AISI je značka používaná v americké klasifikaci a znamená American Iron Steel Instituite. Nerezová ocel AISI 316 použitá pro tvarovky FRABOPRESS NEREZ 316 spadá do kategorie austenitických speciálních ocelí. Tyto super slitiny jsou vyráběny s vysokým procentem legujících složek, přes 50% v hmotnosti. Vznikly pro zlepšení vlastností tradičních ocelí, obzvlášť z hlediska odolnosti vůči korozi. Ocel AISI 316, na rozdíl od levnější AISI 304 má ve své struktuře molybden a je více austenitická. Přítomný molybden i v malém procentu značně zlepšuje odolnost nerezové oceli proti lokalizované korozi. Tvarovky FRABOPRESS NEREZ 316, jsou díky molybdenu vhodné i do pobřežních oblastí, kde vzduch obsahuje sůl a chloridy, které se usazují na vystavených plochách a zanechávají patinu soli poté, co se vlhkost odpaří. Dalším zdrojem chloridů jsou nemrznoucí soli, kterým mohou být vystaveny spodní strany fasád obytných domů, podloubí a veškeré prostory sousedící se silnicemi a dálnicemi. V průmyslových zónách velká část znečištění atmosféry vzniká emisemi ze zařízení, která obsahují oxid siřičitý. V těchto případech jsou nerezové oceli s molybdenem absolutně nezbytné ale jsou doporučovány i do méně agresivního prostředí. Nerezová ocel AISI 316 je pro svou vysokou hodnotu materiálem, který je velmi preferován projektanty pro tepelné rozvody, kde je odolnost vůči korozi velmi důležitým faktorem a patří díky svým vlastnostem mezi nejvíce oceňované kovy i v rozvodech pitné vody pro potravinářské využití.

O-kroužek
Pro sérii FRABOPRESS NEREZ 316 a FRABOPRESS NEREZ 316 BIG SIZE je těsnící kroužek vyroben z EPDM černé barvy. Výborná funkce a vynikající odolnost tohoto materiálu proti stárnutí, proti působení ozónu a slunečního záření, proti atmosférickým vlivům, proti alkalickým látkám a četným chemickým sloučeninám umožňuje jeho bezpečné a dlouhodobé použití u většiny občanských i průmyslových aplikací. Maximální provozní teplota pro použití tohoto těsnění je 110°C. Těsnící O-kroužek z EPDM je v souladu s evropskou normou EN 681-1 (voda) a je vybaven hlavními evropskými certifikáty pro výrobky vhodné pro hygienické a potravinářské účely a je vhodný pro použití pro kontakt s pitnou vodou dle ministerské vyhlášky č. 174 ze 6.dubna 2004. Polymer EPDM není odolný na topný plyn, oleje, benzin, terpentýn a uhlovodíky všeobecně.

NEREZOVÉ trubky
Tvarovky a trubky z nerezové oceli systému FRABOPRESS NEREZ 316 jsou vhodné pro realizaci rozvodů teplé a studené užitkové vody. Trubky odpovídají požadavkům normy EN 10312 a tvarovky jsou realizovány s těsnícími komponenty z elastomerů z EPDM, v souladu s normou EN 681/1 typ WB, vhodnými pro kontakt s vodou, určenou pro lidskou spotřebu dle platné legislativy.


Při instalacích rozvodů užitkové vody a topení je možné lisovat pomocí systému FRABOPRESS INOX 316 v tloušťkách uvedených v následující tabulce:


Nerezové lisovací tvarovky série FRABOPRESS NEREZ (INOX 316) jsou určeny pro vnitřní rozvody pitné a užitkové vody a vody pro vytápění. Těsnící O-kroužky jsou vyrobeny z materiálu EPDM. Jsou určeny pro maximální teplotu 110°C a tlak 16bar. Tvarovky jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316 . Vlastnosti této oceli činí systém tvarovek spolu s trubkami vysoce odolnými proti korozi. Pro správnou montáž doporučujeme důsledně dodržovat montážní pokyny. Podrobnosti k instalaci jsou k dispozici v technickém manuálu.


Zobrazit celý popis

Lisovací tvarovky nerez FRABOPRESS NEREZ Počet produktů: 13

na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 13 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 13 položek