Montážní pravidla

Kulové kohouty, ventily, koše ,klapky a filtry:

 • K těsnění závitů nepoužívejte konopí, ale např. teflonovou pásku (nebezpečí prasknutí závitu).
 • Při šroubování kulového kohoutu na potrubí se kohout uchopí klíčem za pevnou část těla kohoutu ne za matici.
 • Před namontováním vyzkoušejte, zda kohout řádně dovírá.
 • Při potrubí delším jako 2m musí být použity objímky na upevnění potrubí a to v blízkosti kulového kohoutu, aby nedocházelo k příčným tlakům, které mohou poškodit kulový kohout.
 • U svislého potrubí musí být toto ukotveno tak, aby nedocházelo k přenosu váhy potrubí na vlastní kohout.
 • Potrubí vybavte kompenzátorem hydraulických rázů.

PPR:

 • K těsnění závitů nepoužívejte konopí, ale např. teflonovou pásku (nebezpečí prasknutí mosazných tvarovek i PPR).
 • Dodržujte zásady správného svařování PPR
 • viz katalogový list PPR.

Vícevrstvé trubky a lisovací tvarovky:

 • Konec trubky je třeba vždy zaříznout.
 • Řez trubky musí být kolmý a čistý.
 • Vnitřní hrana trubky se zkosí, aby vznikl náběh, který zabrání poškození "O" kroužků lisovací tvarovky.
 • Vnitřní průměr trubky se upraví kalibračním trnem.
 • Nyní je trubka připravena na použití.
 • Na trubku se nasadí lisovací tvarovka.
 • Správnost nasazení trubky zkontrolujeme pohledem (ve výřezu lisovacího kroužku, trubka musí dolehnout na sedlo tvarovky).
 • K lisování použijeme hydraulické lisovací kleště "REMS."
 • Před každým použitím kleští se musí provést zkušební lisování.
 • Před lisováním zkontrolujeme čistotu a neporušenost čelistí.
 • podrobnější návod v katalogovém listu PEX-AL-PEX Po ukončení prací se musí vykonat tlaková zkouška a ověřit těsnost všech spojů před případným zabetonováním.

Redukční ventily:

 • Všechny redukční ventily jsou od výrobců nastaveny na tlak 3 bary.
 • Art.5334 má vestavěné sítko, art.746 musí být na přívodu "chráněn" mosazným filtrem. Případné nečistoty mohou ovlivnit správnou funkčnost redukčního ventilu.
 • Za redukční ventil se instaluje zpětná klapka, která zabrání ovlivňování redukčního ventilu zpětným tlakem
 • Správnou činnost ventilu může ovlivnit usazování vodního kamene.

Mosazné tvarovky:

 • K těsnění závitů veškerých mosazných tvarovek nepoužívejte konopí, ale teflonovou pásku.

Všeobecně:

 • Konopí může být viníkem praskání závitů veškerých výrobků z mosazi.
 • U konopí nejsme schopni zajistit rovnoměrnou vrstvu v celé délce závitu.
 • Konopí vlivem vody zvětšuje svůj objem, který může být příčinou příčného praskání závitu.
 • Všechny výrobky jsou opatřeny válcovým závitem. V případě šroubovaní na kuželový závit může dojít k roztržení závitu.
 • Pozor na hydraulické rázy v potrubí. Vznikají například při rychlém uzavírání pákové vodovodní baterie. Nárůst tlaku dosahuje až 3,5 násobku tlaku v potrubí. Při dlouhodobém působení mohou být příčinou špatné funkčnosti některých výrobků, nebo jejich poškození.
 • Doporučujeme instalaci kompenzátoru hydraulických rázů Caleffi art. 525 (viz katalogový list)

 

 

Vodovodní baterie montážní pravidla a údržba:

Montáž má provádět vždy odborná firma!!!

1) V případě,že jste se rozhodli vodovodní baterii namontovat sami,nezapomeňte před montáží propláchnout potrubí.Zabráníte tím vniknutí nečistot do sedel ventilů baterie (zvlášť důležité u baterií keramickýmivršky).K dotažení převlečných matic použijte maticový klíč,nikoliv hasák.
2) Pokud není váš vodovodní systém vybaven redukčním ventilem a domovním filtrem,doporučujeme jeho montáž.Předejdete tím mnoha problémům i u jiných vodovodních zařízení,přístrojů a spotřebičů.Pokud si nejste jistí montáží filtrů,použijte při montáži gumové těsnění s nerezovým sítkem a pro stojánkové baterie rohové ventily s filtrem.Pro správnou funkci baterie nesmí tlak přesáhnout 6bar.
3) Věnujte pozornost pravidelné údržbě (čištění) baterie.Zašlá nečistota a vodní kámen se špatně odstraňují a často dojde k poškození povrchu baterie.Při pravidelné údržbě postačí mýdlová voda a osušení hadříkem.Při čištění povrchových částí v provedení barevném,matném,bronzovém,měděném,mosazném a niklovaném použijte jen teplou vodu a měkkou utěrkou vysušte.Nepoužívejte čistící prášky ani tekuté a jiné chemicky agresivní čistící prostředky.
4) Stejnou pozornost věnujte čištění sítek a perlátorů,časem dochází k jejich zanesení v závislosti na míře znečištění a tvrdosti vody.
5) Přepínač vyžaduje pravidelnou údržbu-mazání.

Obecný popis instalace vodovodních baterií:
1) Nástěnné vodovodní baterie se napojí na vodovodní řád pomocí etážek 1/2"x3/4". K těsnění závitů nepoužívejte konopí, ale např.teflonovou pásku. Po namontování etážek zkontrolujte jejich "geometrii," to znamená, zda jsou ve stejné rovině od zdi a zda jsou souběžné. Na takto připravené etážky našroubujeme vodovodní baterii s těsněním. Při dobré přípravě stačí pouze mírné dotažení matek.
2) Podle typu baterií na tělo baterie namontujeme ramínko nebo sprchovou hadici.
3) U stojánkových baterií napřed vešroubujeme připojovací hadičky do těla baterie. Stačí dotáhnout rukou, jelikož těsní "O". Potom přimontujeme baterii na umyvadlo nebo na kuchyňskou linku tak, aby při pohybu páky nedocházelo k nežádoucím pohybům těla baterie. Připojovací hadičky našroubujeme na rohové ventily. Hadičky se nesmí zkroutit nebo jinak deformovat. Mohlo by dojít ke snížení průtoku, zvýšení tlaku v hadičce a případně k jejímu prasknutí. Při její montáži přidržte lem hadičky a otáčejte pouze převlečnou matkou.
4) Po každé montáži řádně zkontrolujte těsnost baterie, těsnost etážek a připojovacích hadiček.
5) Údržbu a opravy vodovodních baterií provádějte v souladu s pokyny v záručním listu.

Obecné návody na instalaci stojánkové, podomítkové, vanové a sprchové, nástěnné umyvadlové baterie. Návod na údržbu a péči. Návod na výměnu běžné, joystikové a progresivní kartuše, výměna vršku vodovodní baterie.  

Záruční doba
Záruční doba je uvedena u jednotlivých sérií.
U baterií se zárukou 5 let- 5let na povrchovou úpravu - 5let na směšovací část baterie - 2 roky na sprchové hadice,sprchové hlavy,kloubové závěsy,gumová těsnění,perlátory a přepínače vanových baterií 3 roky- 3 roky na povrchovou úpravu - 3 roky na baterii s keramickými vršky - 2 roky na baterii s vršky s gumovým těsněním - 2 roky na sprchové hadice,sprchové hlavy,kloubové závěsy,gumová těsnění,perlátory a přepínače vanových baterií
Záruční dobu nelze zaměňovat s přirozeným opotřebením výrobku nebo jeho součástí(pryžová těsnění)
Záruka se nevztahuje:-na poškození povrchu použitím agresivních čistících prostředků -na mechanické poškození povrchu -na závady způsobené neodbornou montáží nebo opravou -na závady způsobené patnou kvalitou vody -na běžné opotřebení gumových těsnění -na závady vzniklé usazováním vodního kamene např. zanesení trysek sprchov. hlav
Každá reklamace musí být posouzena prodejcem nebo pracovníkem zajišťujícím servis.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím jiných než originálních částí a náhradních dílů výrobce,zása-hem do konstrukce výrobku,nebo i např. nesprávnou úpravou přívodních hadiček.

Obsluha
Pákové baterie-pohybem páky nahoru a dolů otvíráme,zavíráme a regulujeme množství vytékající vody. Pohybem vpravo a vlevo regulujeme její teplotu.Maximální teplota horké vody je v levé krajní poloze.U vanové baterie může voda vytékat buď z výtokové části do vany nebo ze sprchové hadice.Přepínání výtoku na sprchu se provádí pomocí sprchového přepínače umístěného na těle baterie.Přepínač s aretací umožňuje zajištění při přepnutí na sprchu,po odaretování pružina vrátí přepínač do původní polohy.Mechanický přepínač není opatřený pružinou, pouze tahem nebo tlakem ruky provádíme přepínání.
Kohoutkové baterie-otáčením levé ovládací olivy otvíráme průtok teplé vody,pravou ovládací olivou otvíráme průtok studené vody.otočením olivy vlevo otvíráme a otočením vpravo zavíráme výtok vody.

Záruční podmínky
Záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listu.Ten musí být vždy řádně vyplněn a potvrzen včetně data prodeje,případně prodejního dokladu.Záruční opravy se uplatňují u prodejce nebo v servisních střediscích.

 

 

Vyhláška pro požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody:

 

Sbírka zákonů č.252/2004 vyhláška ze dne 22.dubna 2004 ,kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Sbírka zákonů č.292/2006 vyhláška ze dne 6.června 2006 ,kterou se mění vyhláška č.252/2004Sb ,kterou se stanovíhygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č.187/2005Sb.