plastové tvarovky (fitinky), trubky, pro rozvod vody a topení

PPR

Trubky jsou vyrobeny z materiálu VESTOLEN P 9421.Materiál je dodáván v barevném granulátu. Speciálně vysoká odolnost je jedním z rysů tohoto materiálu. Jeho chemické a fyzikální vlastnosti jsou vhodné pro pitnou vodu a v topenářské oblasti. V závislosti na tlaku a při konstantní teplotě 70°C mají DISMY trubky životnost 50 let. Plastový potrubní systém z polypropylénu pro vnitřní rozvody studené a teplé vody, pro podlahové a ústřední vytápění, rozvody vzduchu a další aplikace v průmyslu a zemědělství. Kvalitní surovina, PPR, neboli polypropylen - random kopolymer, zajišťuje hygienickou nezávadnost, vysokou chemickou odolnost, korozivzdornost, odolnost vůči zarůstání a inkrustacím a mimořádně dlouhou životnost při minimálním poklesu užitné hodnoty rozvodů. Nízká hmotnost a snadná zpracovatelnost zaručuje rychlou, snadnou a bezpečnou montáž. Koncepce svařování a nízká drsnost vnitřní stěny snižuje výrazně tlakovou ztrátu potrubních rozvodů.

SVÁŘENÍ TRUBKY:
1, trubky se svařují el. svářečkou pro PPR rozvody
2, uřízněte trubku ve správném úhlu osy trubky. Dbejte na to, aby osa trubky neměla hrubý okraj, popřípadě upravte
3, označte hloubku, kde se má konec trubky svařit.
4, zastrčte, bez otáčení, konec trubky až na označenou hloubku, přiložte svařovací nářadí, nasaďte fitinku, bez otáčení, přímo do svařovacího nářadí. Je nezbytně nutné sledovat čas tavení.
5, po uplynutí svářecího času rychle vyjměte trubku i fitinku ze svářecích matic. Okamžitě bez otáčení spojte dokud značka svařovací hloubky není zakryta okrajem PPR fitinky.
6, součástky by měly být spojeny během specifického montážního času. Tento čas využijte k úpravě spoje. Nikdy nesundávejte nebo nepřipojujte součástky po uplynutí procesního času.
7, svařované spoje jsou připraveny k použití po vychladnutí viz. tabulka

Oblast použití:
-voda pitná, studená, teplá
-nemocnice, školy, hotely ...
-pro sítě na zužitkování dešťové vody
-potrubí pro stlačený vzduch
-potrubní systémy pro bazény
-systém pro solární továrny
-zemědělství, zahradnictví
-topné trubky pro obytné domy
-průmysl - agresivní tekutiny - kyseliny, výluhy ...
-přenos tekuté stravy

Vlastnosti:
-životnost nejméně 50 let
-neutrální chuť a zápach
-dobrá chemická odolnost
-pevnost
-fyziologicky neškodné
-bakteriologicky neutrální
-uchování tepla a úspora energie
-odolnost proti vysokým teplotám (100°C)
-bezpečná instalace
-zvuková izolace - izolace hluku v případě hydraulických rázů při toku vody je větší než u trubek kovových
-recyklovatelný
-UV odolnost - PPR trubky a armatury by neměly být instalovány tam, kde jsou vystaveny přímému UV záření. Pokud musí být systém instalován venku budovy, tak pouze s ochrannými trubkami z molitanu
-chemická odolnost
-podélná rozpínavost - závisí na teplotě, které je materiál vystaven. Při studené vodě nedochází k expanzi
-nekoroduje a nezarůstá
-menší ztráty třením než u tradičních materiálů
-menší hmotnost než u tradičních materiál

Pravidla použití a skladování:
MUSÍTE:
-na řezání používat pouze ostré nářadí
-chránit trubky před slunečním zářením a deštěm
-používat plastové zátky
-používat k ohýbání pouze horký vzduch, max teplota 140°C
-používat těsnící pásku
-instalovat trubky a fitinky pouze čisté a nepoškozené
-minimální teplota pro montáž plastových rozvodů je s ohledem na svařování +5°C. Při nižších teplotách se obtížně zajišťují podmínky pro vytvoření kvalitních spojů
-křížení potrubí se provádí speciálními prvky pro tento účel
-závity se těsní teflonovou páskou, těsnící nití nebo speciálními těsnícími tmely
NESMÍTE:
-spoje upravovat po svaření více než o 5°
-vystavovat konce trubek otřesům nebo úderům
-kroutit nebo tvarovat trubky po spojení
-vystavovat trubky přímému UV záření na dlouhou dobu
-používat kovové zátky
-vystavovat trubky velkým nárazům nebo padajícímu kamení
-používat konopí k utěsnění spojů fitinek
-nahřívat otevřeným ohněm
-svařovat znečištěné trubky a fitinky
-řezání závitu na plastové trubky je zakázáno -pokud za kombinovanou tvarovkou následuje kovové potrubí,nelze jej v blízkosti tvarovky s ohledem na možný přenos tepla do tvarovky spojovat pájením nebo svařováním

Na plastové výrobky systému trubek,tvarovek,armatur a doplňkových prvků z materiálu PPR (PPC,PP typ 3) uvedených v tomto katalogu,byla provedena zkouška svařitelnosti.Na základě této zkoušky bylo vydáno prohlášení shody o vzájemné svařitelnosti s obdobnými prvky jiných výrobců za těchto podmínek: -jedná se o materiály zaručeně svařitelné,t.j. IT (index toku taveniny) základního granulátu garantuje zařazení do stejné třídy svařitelnosti: * Daplen BEC 6006 - třída 3 * Hostalen PPH 5216 - třída 3 Zkoušky svařitelnosti provedla firma UNO Praha,spol s r.o. - svařování plastů,protokol č.07/005/04.

Protože je většina našeho zboží expedována přes spediční firmy, není možné trubky Art. PPR6216 a PPR6220 zasílat po celé republice. Odběry trubek je možné pouze osobně nebo po domluvě s našimi obchodními zástupci. Při vlastním odběru je nutné PPR trubky objednat předem!!!!!