série GEBO

série GEBO

Tvarovky GEBO FITTINGS Platinum Line - fitinky se závitem z temperované litiny

Armatury GEBO se závitem z normalizované temperované litiny (EN-GJMB-350-10) svým výchozím materiálem a provedením závitového spoje vyhovují normě č. EN 10242:1994 a mají stupeň kvality materiálu „A“.

Armatury z temperované litiny Gebo v souladu s výše uvedenou normou jsou vhodné pro média stlačený vzduch, hořlavý plyn, uhlovodík a jiná, pokud jsou dodrženy předepsané hodnoty teplot a tlaků.
1) Standardní použití:
-Maximální rozsah použití pro teplotu pod 0 ºC: –20 ºC, 25 bar
-Povolený pracovní tlak při teplotách mezi –20 a 120 ºC: 25 bar
-Povolený pracovní tlak při teplotách mezi 120 a 300 ºC: 20–25 bar
2) Speciální užití:
Prosíme, abyste pro aplikace při teplotách pod –20 ºC či v jiných problematických případech vyhledali Gebo Bohemia s.r.o. pro odbornou konzultaci !

Po strojním obrábění každý volný povrch dodatečně galvanicky zinkujeme dle normy č. DIN 50961 a důsledkem toho:
* docílíme maximální antikorozní ochranu
* není zapotřebí další ochrany olejováním
* vyhovují nejvyšším požadavkům na hygienické požadavky

Materiálové zkoušky na vzorku o síle 12 mm vykázaly následující mechanické vlastnosti:
– pevnost v tahu (min. hodnota) 350 N/mm2 (35 kg/mm2)
– mez tekutosti 0,2 % (min. hodnota) 200 N/mm2 (20 kg/mm2)
– protažení tahem (min. hodnota) 10 %
– tvrdost dle Brinella 150 HB
Pro vyloučení materiálových vad každý kus armatury Gebo vyrobený z temperované litiny je zkontrolován na 100% tlakovou zkouškou dle normy č. EN10242:1994.

Fitinky Gebo z temperované litiny jsou žárově zinkovány dle normy EN 10242:1994 (ponořením do zinkové lázně).
Síla zinkové vrstvy je minimálně 500 g/m2, což odpovídá průměrné tloušťce 70 μm.
Dostatečná tloušťka zinkové vrstvy a pevná vazba mezi podkladem a cínem zabezpečuje optimální a dlouhotrvající antikorozní ochranu.

Po strojním obrábění na armatury Gebo je aplikována doplňková antikorozní ochrana dle normy č. DIN 50961 formou elektrogalvanického pozinkování. Díky tomu jsou všechny kusy zinkovaných armatur prosty zbytků po výrobním procesu a mastnoty.

Rozměrová stálost: Proces mechanického obrábění zajistí rozměrovou stálost závitů armatur Gebo vyráběných z temperované litiny, to znamená, že v souladu s výrobními předpisy odchylka závitových os může dosáhnout pouze menších hodnot než 0,5° (30’).

Závitový spoj:
– Trubkový závit připojovací: závitové armatury Gebo jsou vyráběny s označením stupně kvality „A“ s vnějším (R) a s vnitřním (Rp) kuželovým závitem dle normy č. ISO 7-1 (DIN 2999).
– Trubkový závit fixační: závitové armatury Gebo jsou vyráběny s označením stupně kvality „A“ s vnitřním i vnějším Whitworth závitem (G) dle normy č. ISO 228/1.