Pájecí tvarovky FRABO

Pájecí tvarovky FRABO

Pájecí tvarovky FRABO

Měď
Měď nachází široké uplatnění při realizaci plynových rozvodů pro použití v domácnosti a v mnohých tepelných rozvodech, díky vysokému bodu tavení, odolnosti vůči tlaku a díky vysoké tepelné vodivosti. Měď je absolutně hygienický a antibakteriální materiál. Měď potlačuje tvorbu patogenních bakterií, obzvlášť pak bakterií legionely, které se tvoří především v potrubí teplé vody a šíří se, pokud je voda rozprašována a inhalována prostřednictvím sprchy. Použití mědi pro rozvody teplé vody je rozšířeno a prověřeno desítky let v nejvyspělejších zemích. Spoje z mědi jsou vyráběny automatickými technologickými postupy a podléhají přísné kontrole kvality. Při kontaktu s vodou bohatou na kyslík se měď pokrývá tenkým povlakem oxidu mědi, která brání rozšiřování kovových iontů a zajišťuje ochranu proti bodové korozi. Díky povrchové úpravě leštěním má tvarovka ještě příjemnější a kvalitativně lepší vzhled. Rozvod instalovaný povrchově z mědi je stále více estetickou, kvalitativní a technickou záležitostí. Měď je odjakživa materiál vysoké kvality, který je používán projektanty a instalatéry pro tepelné rozvody.

PÁJECÍ TVAROVKY FRABO
Měděné tvarovky i tvarovky z červeného bronzu firmy FRABO, jsou tvarovky pro kapilární pájení domovních rozvodů pitné a užitkové vody, dále rozvodů vytápění, požární vody, chladiv, při použití pájení natvrdo i pro rozvody zemního plynu a propanu (propan butanu). Výrobky jsou určeny pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň. Klasifikace výrobků z hlediska reakce na oheň je třída A1 dle ČSN EN 13501:2007.

POUŽITELNÉ POTRUBÍ
Systém se skládá z trubky a tvarovky FRABO a představuje optimální řešení pro bezpečný a dlouhodobý spoj. Pro snadnější orientaci v nabídce trubek na trhu dle jednotlivých typů rozvodů (pro rozdílné série tvarovek FRABO) doporučujeme sledovat níže uvedené pokyny.

MĚDĚNÉ TRUBKY
Tvarovky FRABO jsou vhodné jako spojovací systém pro měděné trubky v tyčích nebo v rolích, v souladu s normou EN 1057. Informačně mohou mechanické vlastnosti měděných trubek spadat do tří následujících typologií: R 220 (měděná trubka MĚKKÁ), R 250 (měděná trubka polotvrdá) a R 290 (měděná trubka tvrdá). Připomínáme, že v rozvodech na pitnou vodu, které jsou realizovány z mědi, je třeba instalovat pouze trubky vysoké kvality, s prohlášením, že jsou vhodné pro rozvod pitné vody. U instalací sanitárních rozvodů a topných rozvodů lze lisovat nebo pájet systémem FRABO - trubky jakéhokoliv fyzického stavu, které jsou v souladu s normou EN 1057, které mají tloušťku uvedenou v tabulce:

Minimální tloušťky pro rozvody užitkové vody a topení

Pokud jde o instalaci rozvodných obvodů plynu, minimální tloušťka musí být v souladu s normou UNI TS 11147:2008 a UNI 7129. Uvedené tloušťky musí být pokládány za minimální pro dosažení bezproblémového spojení.