Hydrantové systémy

Hydrantové systémy

Požární hadicové systémy představují velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody, který zajišťuje účinné ovládání hadicového navijáku jednou osobou.

Technický popis systému:
Skříň hydrantu je vyrobena z ocelového plechu o síle 1 mm. Dvířka jsou otevíratelná o 180° a proti samovolnému otevření je zajišťují dva magnety. V nabídce jsou rovněž kombinované hydrantové systémy, kde je místo i na jeden přenosný hasicí přístroj.

Barevné provedení: červená, bílá
Hydrantové systémy jsou vyrobeny dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1

Příslušenství hydrantového systému:
-výkyvný naviják schopný otáčení ve více rovinách s dodávkou vody středem
-ručně ovládaný přítokový ventil 1"
-propojovací tvarově stálá hadice Ø25mm, která slouží k připojení systému na vodovodní řád
-tvarově stálá hadice o světlosti 25mm a délce 20 nebo 30 metrů
-uzavírací proudnice D 25, která umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu a uzavření proudu.

Instalace systému:
Hydrantový systém se upevní na svislou konstrukci pomocí 4 ks vrutů a hmoždinek, které jsou přibaleny. Doporučená výška spodního okraje skříně od podlahy je 1,3m. Instalaci je zapotřebí provést tak, aby bylo možno dvířka otevřít o 180°. Na obou bocích skříně jsou otvory pro přívod vody (celkem čtyři), nevyužité otvory jsou zaslepeny odnímatelnými víčky.
Hydrantové systémy s minimálním průtokem 1,1 litrů za sekundu se instalují zejména:
-v požárních úsecích výrobních objektů a skladů
-v požárních úsecích (objektech) s vysokou lineární rychlostí šíření požáru v1v m.min-1
-v dalších případech, např.: shromažďovací prostory (podle ČSN 73 0831), hotely a zařízení pro ubytování o celkové kapacitě lůžek větší než 60 osob, velkoprodejny a obchodní domy, hromadné garáže, výstaviště, filmová, televizní a rozhlasová studia, jeviště a zákulisí, sklady rekvizit a dekorací.

Zkoušení a předání do provozu:
podle ČSN 75 5411 a ČSN 73 6660
Ověřuje se zejména instalace vnitřních odběrních míst, funkce výtokových armatur a uzávěrů, správné a viditelné označení příslušných armatur a zařízení jako celku, průtokových a tlakových parametrů v hydraulicky nejméně příznivých místech dle ČSN 73 0873, kompletnost předepsané výzbroje.

Provozní kontroly:
Provozní kontrola se provádí jednou ročně. Po otevření skříně se odvine celá hadice z navijáku, vizuálně zkontroluje a navine zpět na naviják. Při zavřené proudnici odvinout cca 2 metry, otevřít přívodní ventil, proudnici otevřít do polohy kompaktní proud a měřením objemu vody, která proteče za určitý čas do kalibrované nádoby, stanovit průtok v l/sec. Výsledek kontroly se zapíše do záznamu o provozní kontrole.

Na hadicový naviják s tvarově stálou hadicí vydal Technický ústav požární ochrany Praha ES Certifikát shody č. 1022/CPD/092/2004.