Lisovací tvarovky pro měď FRABOPRESS

Lisovací tvarovky pro měď FRABOPRESS

FRABOPRESS - Lisovací tvarovky z mědi a bronzu
Lisovací tvarovky z mědi o vysoké čistotě (Cu-DHP) a červeného bronzu o vysoké čistotě s bivalentním těsněním pro rozvody vody/plynu, které odpovídají požadavkům normy EN 1254-7, a jsou opatřeny dvojím značením pro vodu a pro plyn. Jsou vhodné pro lisování pomocí čelistí typu „V“.
Lisovací systém FRABOPRESS umožňuje rychlou montáž rozvodu s následným snížením nákladů na pracovní sílu.

Díky použití vhodného lisovacího profilu „V“ v průměrech až do 54 mm pro tvarovky FRABO (MĚĎ, NEREZOVÁ OCEL, UHLÍKOVÁ OCEL) lze realizovat rozvody nejrůznějšího typu s jediným nářadím. Výrobní řada tvarovek FRABOPRESS je k dispozici i ve velkých průměrech (76,1, 88,9, 108 mm), které jsou identifikovány názvem BIG SIZE, a lze je lisovat jediným vhodným lisovacím profile („M“). (Tyto profily lze zajistit pouze na objednávku.

VÝHODY:
• Snadná a rychlá instalace
• Vysoká hydraulická a mechanická těsnost
• Jediný těsnící O-kroužek, vhodný jak pro plyn, tak pro vodu
• Možnost snížení skladových zásob o 50%
• Bezpečná instalace (nelze zaměnit vodu za plyn a naopak)
• Ušlechtilý a baktericidní materiál (měď)
• Tvarovka s velkou tloušťkou stěny a hmotností
• Masivní tvarovka s dvojitým zalisováním před a za O-kroužkem

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
CHARAKTERISTIKA SHODY
Tvarovky FRABOPRESS jsou vhodné pro realizaci lisovaných spojů na měděné trubky vysoké kvality ve většině tepelně-hydraulických instalací.
Měděné tvarovky jsou vyráběny v souladu s normami EN 1254-2, pokud jde o kvalitativní vlastnosti surovin a kvality vnitřních ploch.
Tvarovky se závitem jsou vyráběny z červeného bronzu, v souladu s normou EN 1254-4 a jejich závit odpovídá normě ISO 7-1.

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
Disponibilní řada: 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 mm
Profil tvarovky: Typ profilu, používaný firmou FRABO (čelisti typu „V“) umožňuje lisování ve 12 bodech (2x6) a je proto optimální pro zajištění těsnosti a pevnosti spoje trubka – tvarovka. Přečnívající objímka tvarovky umožňuje bezpečné navedení trubky do tvarovky a tím zamezuje možnosti poškození O-kroužku a vzniku netěsnosti.
Konstrukce tvarovky: Tělo tvarovky FRABOPRESS je vyrobeno s velmi silnou tloušťkou stěny, tak aby zajišťovalo požadavky v každé aplikaci.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA PRO RŮZNÁ MÉDIA
Užitková voda / topení - max. teplota 95°C , max. tlak 16bar
Stlačený vzduch (zbavený oleje) - max. teplota 30°C , max. tlak 6bar
Plyn - max. teplota 70°C , max. tlak 5bar
Zařízení na přeměnu páry (s těsnícím O-kroužkem z FKM zelené barvy) - max. teplota 200°C , max. tlak 16bar
Solární systémy (s těsnícím O-kroužkem z FKM zelené barvy) - max. teplota 200°C , max. tlak 6bar
Oleje (s těsnícím O-kroužkem z FKM zelené barvy) - max. teplota 30°C , max. tlak 16bar

Tvarovky FRABOPRESS měď - jsou vyrobeny z odkysličené mědi o vysoké čistotě (Cu-DHP), v souladu s normou EN 1254-7.
Tvarovky FRABOPRESS bronz - jsou vyrobeny z červeného bronzu s vysokou technologickou hodnotou a s nízkým obsahem olova, v souladu s normou EN 1254-7.

Tento lisovací systém je jedinečný tím, že jeho tvarovky umožňují dvojí použití na PLYN a VODU. Dvě značky rozdílných barev (žlutá pro plyn a modrá pro vodu) současně umístěné na tvarovce odlišují a charakterizují tuto velkou inovaci. Speciální těsnění je technologicky modifikováno a certifikováno podle požadavků norem EN681/1 (voda) a EN549 (plyn).

Prohlášení o trvanlivosti po dobu minimálně 30let. Systém lisování umožňuje rychlejší montáž systému s následnými úsporami nákladů na zaměstnance.
Všechny výrobky FRABO odpovídají všem předpisům a jsou vyráběny podle systému řízení jakosti ISO9001
Tvarovky FRABOPRESS jsou vhodné k lisování kleštinami profilu "V".

Symboly (značky) na tvarovkách FRABOPRESS :
Modrá značka se symboly H2O a PN16

H2O : vhodnost produktu k použití v systémech rozvodů pitné vody
PN16 : určuje maximální tlak prostředí pro instalaci vody

Žlutá značka se symboly GAS , PN a GT

GAS : vhodnost použití produktu v systémech rozvodů plynu
PN : maximální tlak prostředí pro shodné aplikace
GT : upozorňuje, že tvarovka odolá teplotě 650°C po dobu 30min. s přípustnou tlakovou ztrátou nižší než 30l/hod. Shodnost této specifikace náležitosti je požadována normou UNI11065 a také zákl.schématy evrop.certifikátů.