Filtrační patrony a náplně

Filtrační patrony a náplně

Filtrační patrony jsou konstruovány jak pro úpravu pitné vody,vody pro technologické účely,či jiné kapaliny,tak i některé žíraviny užívané v laboratořích a průmyslu.Nejedná-li se o filtraci vody,je nutné vždy ověřit kompatibilitu materiálu tělesa filtru a filtrační patrony s požadovanou čištěnou kapalinou.Patrony jsou tvořeny trubkovým filtračním tělesem,vyplněným vnitřním jádrem.Vlastnosti patrony se různí v závislosti na použitém výrobním materiálu a zamýšleném účelu použití.

S ohledem k typu čištění či úpravy kapalin rozeznáváme dva základní typy patron:
1, patrony,které mechanicky oddělují částice rozptýlené ve vodě (RL,RS,SA-A,AB,FA)
2, patrony,které mechanicky a chemicky nebo chemicko-fyzikálně čistí (CA,LA,QA-CF,QA-LM)

Filtrační patrony mají různou průtočnou schopnost v závislosti na velikosti,použitém materiálu a konstrukci.Při výběru je nutno počítat také s postupným zanášením a tím zmenšování průtoku.Pro vysoký stupeň filtrace se doporučuje použít zdvojený filtr s předfiltrací. Všechny filtrační patrony snášejí maximální provozní teplotu 35-40°C.

Povrchová filtrace - částečky jsou zachytávány na povrchu filtračního média
Hloubková filtrace - částečky jsou zachytávány uvnitř média


Konstrukční řešení patron:

s mechanickým čištěním - povrchová filtrace

patrona_mechanicka.gif

  • 2x těsnící "O" kroužek
  • vnitřní konstrukce z polypropylen
  • filtrační médium dle typu patrony
  • koncové strany z polypropylenu


s chemickým nebo mechanicko-chemickým čištěním - hloubková filtrace

patrona%20chemicka.gif

  • 2x těsnící "O" kroužek
  • ucpávka polyuretan nebo plast
  • obal (nádoba) plast
  • filtrační médium dle typu patrony
  • koncové strany z polypropylenuRozdělení dle konstrukce vkládaných patron:
BX - patrony s dvojitým "O" kroužkem (průměr 45mm)
CX - patrony s dvojitým "O" kroužkem (průměr 57mm)
SX - patrony klasické (těsněné na plochu)
typy_patron_x.JPG