PE spojky mosazné COBRARING s mosazným svěrným kroužkem

PE spojky mosazné COBRARING s mosazným svěrným kroužkem

Spojky série COBRARING jsou vhodné pro použití na studenou vodu (rovněž vodu pitnou podle vyhlášky č.252/2004 Sb.), TUV, neagresivní kapaliny, stlačený vzduch a neagresivní plyny. Spojky série lze rovněž použít pro plynná paliva (svítiplyn, zemní plyn, propan-butan) a oleje. Při aplikaci na plyn je nezbytné použití opěrného pouzdra.Opěrné pouzdro Art.PE055 je nutno použít i v případech montáže rozvodů teplé užitkové vody!!!!!! 


Montážní návod:
Řez trubkou: Doporučuje se provést řez polyethylenové trubky vhodnými nástroji, které umožňují řez bez otřepů a co nejkolměji k ose trubky.
Zabroušení a očistění řezu: Je nezbytné očistit trubku na vnitřním i vnějším obvodu, abychom odstranili eventuální otřepy a odřezky.
Montáž tvarovky: Nasadit matku a svěrný kroužek na trubku, poté zasunout konce trubky do tvarovky, přičemž je nezbytné kontrolovat, aby nedošlo k poškození či posunutí těsnění z lůžka tvarovky. Přišroubovat matku k tvarovce ručně, jak jen to je možné a následně klíčem utáhnout na potřebný počet otočení (viz tabulka). 
Upozornění : při montážích do výkopu je nutné použít ochrannou izolaci !!!!!


Technické údaje:
T= -20°C až 110°C
tlaková řada PN30 (skutečný max.tlak je dán hodnotou trubky)
tělo a matka vyrobeno z mosazi CW617N