Samočistící HYDRA

Informace

Samočistící HYDRA

Nová generace samočistících filtrů nabízí jednoduchý způsob čištění filtračních patron formou zpětného proplachu. Četnost proplachů je závislá na časovém období, kdy se povrch filtrační patronyzanese tak, že dojde k poklesu tlaku na výstupu o 1 bar. Tento údaj zjistíme porovnáním tlaků na manometrech na vstupu a výstupu. Čištění probíhá vždy man...

Nová generace samočistících filtrů nabízí jednoduchý způsob čištění filtračních patron formou zpětného proplachu. Četnost proplachů je závislá na časovém období, kdy se povrch filtrační patronyzanese tak, že dojde k poklesu tlaku na výstupu o 1 bar. Tento údaj zjistíme porovnáním tlaků na manometrech na vstupu a výstupu. Čištění probíhá vždy manuálně otevřením vypouštěcího ventilu ve spodní části filtru. V případě potřeby je možné filtr osadit elektroventilem a časovým spínačem,který umožní samočištění v předem naprogramovaných intervalech. Filtr odstraňuje pouzemechanické nečistoty, neupravuje vodu.

- inovace v systému samočistícího procesu
- nové řešení zpětného proplachu na bázi změny směru proudění
- vysoce účinné odstranění nečistot z kartuše


Montáž :
- Hydra M se montuje naprosto stejným způsobem jako všechny filtry firmy Atlas filtri.
- Filtr nenapojujeme na potrubí přímo, ale prostřednictvím tlakových hadiček, aby nedocházelo k přenášení tlaků potrubí na hlavu filtru.
- Hlavu filtru připevníme na držák, který je příslušenstvím balení a držák připevníme na stěnu.
- Na hlavu filtru namontujeme manometry (slouží i pro odvzdušnění hlavy při výměně patrony).
- Do spodní části filtru vešroubujeme vypouštěcí ventil s nástavcem na hadici.K utěsnění vypouštěcího ventilu slouží těsnění, které je součástí balení. Rozhodně netěsníme závit aby nedošlo k prasknutí těla filtru!
- Vypouštěcí ventil uzavřeme a vyzkoušíme těsnost celého filtru.
- Při napouštění filtru odvzdušníme hlavu povolením manometru a jeho zpětným dotažením.
- Provedeme zkušební proplach. Otevřeme vypouštěcí ventil, snížením tlaku dojde k poklesu filtrační patrony, kterou začne voda proudit opačným směrem. Tím dojde k vytlačení nečistot z povrchu filtru, a tyto odtečou vypouštěcím ventilem. Odtékající vodu zachycujeme do nádoby, nebo odvádíme hadicí přímo do odpadu.
- Proti vysokému tlaku chráníme filtr instalací regulátoru tlaku, proti hydraulickým rázům

Výměna filtrační patrony:
- Jestliže je patrona i po proplachu znečištěná, musíme patronu vyměnit.
- Výměnu filtrační patrony provedeme po uzavření přívodu vody a odvzdušnění nádoby.
- Montážním klíčem, který je příslušenstvím výrobku, povolíme průhlednou nádobu, vyjmeme filtrační patronu, vložíme novou a opět filtr smontujeme.
- Odvzdušníme hlavu povolením a utažením manometru.
- Těsnost těla filtru zajišťuje „O“ kroužek mezi hlavou a nádobou filtru.

Upozornění:
- K připojení používejte vsuvky s „O“ kroužky, které jsou v nabídce firmy.
- V případě jiného připojení neuznáváme reklamace na netěsnost nebo poškození závitů v hlavě filtru.
- Na demontáž a montáž nádoby filtru používejte pouze přiložený klíč, jinak hrozí poškození nebo zničení nádoby filtru.
- Používejte pouze originální patrony.
- Nepoužívejte pro odstranění vápence.

Elektroventil s časovačem:
- V případě použití elektroventilu odstraníme z těla filtru vypouštěcí ventil a na stejné místo vešroubujeme elektroventil s časovým spínačem.
- Při nastavování časovače musí být tento odpojen od napětí!
- Časovým spínačem nastavíme čas (hours), který má uplynout mezi jednotlivými proplachy.
Má polohy 1-4. 1 = 2 hod., 2 = 4 hod., 3 = 8 hod., 4 = 16 hod. Můžeme zapnout i více variant současně a časy se sčítají.
- Druhá hodnota, kterou musíme nastavit je doba po kterou proplach bude trvat (seconds).
Opět má polohy 1-4. 1 = 5 sek., 2 = 10 sek., 3 = 20 sek., 4 = 40 sek. Můžeme zapnout i více variant současně a časy se sčítají.
- Poloha zapnuto ON (páčka vlevo), vypnuto OFF (páčka vpravo).
- Časovač je osazen dvěma LED kontrolkami. Zelená bliká, jestliže je časovač zapnutý,červená svítí po dobu proplachu.
- Elekroventil je napájen trafem 230 V/24 V.
- Na vypouštěcí elektroventil upevníme hadici pro odtok vody.
- Jelikož dochází k nekontrolovanému odtoku vody, věnujeme pozornost správnému zaústění odtokové hadice do odpadu, aby nedošlo k zatopení místnosti! Odtoková hadice nesmí být delší než 2 m.
- Dejte pozor aby nedošlo ke skřípnutí hadice nebo ucpání odpadu.
- Zhoršení odtoku vody z filtru má za následek zhoršení jeho funkce.
- Jestliže patrona není dostatečně čistá, můžeme použít tlačítko pro manuální proplach, které podržíme max. 2 sek.! Můžeme použít opakovaně.


Zobrazit celý popis

Samočistící HYDRA Počet produktů: 5

Zobrazeno 1 – 5 z 5 položek
Zobrazeno 1 – 5 z 5 položek