GEBO litinové svěrné spojky

GEBO litinové svěrné spojky

Montážní návod pro svěrné spojky Gebo na spojování potrubí na vodu a plyn a opravné a navrtávací třmeny pro vodovodní potrubí.
Součásti spojky: převlečná matice, svěrný kroužek, podložka, těsnící manžeta, tělo (nátrubek)


Montážní návod:
Svěrné spojky umožňují rychlé a spolehlivé spojení trubek nebo napojení na trubky bez závitování nebo svařování. Spojky umožňují přímou a úhlovou montáž. Jsou určeny pro vodovodní a plynovodní potrubí. Při použití spojek na plastové trubky pro plyn, je třeba vsunout do plastové trubky opěrné pouzdro.
Třmeny slouží k opravě trhlin, otvorů a porézních míst na potrubí. Třmeny s navrtávkou slouží ke snadné montáži odbočky, jsou určeny pro vodovodní potrubí.
Úhlové vychýlení u spojek je možné ve všech směrech až o 3 stupně. Je-li na svěrném kroužku vyznačovací drážka a požadujeme-li úhlové vychýlení musí vyznačovací drážka na svěrném kroužku směřovat k tělu (nátrubku) spojky.
Je-li svěrný kroužek vložen obráceně je po dotažení matice automaticky uskutečněna přímá montáž. Spojení je ve svislém i vodorovném směru pevné. Gebo spojka je opakovatelně použitelná pod podmínkou, že před příštím použitím jsou vyměněny svěrný kroužek, podložka a těsnící manžeta.


Postup montáže pro Gebo spojky:

1) Před vlastní aplikací je třeba dbát na to, aby konce spojovaných trubek byly děleny kolmo k ose trubky, byly bez otřepů, nezdeformované, bez závitů a zbytků barev.
2) Na trubku nasuneme v tomto pořadí: matici nebo přírubu, svěrný kroužek, předřazený kroužek, těsnící kroužek.
3) Konec trubky vsuneme na nátrubku těla spojky. Trubka musí být vsunuta nejméně 10 mm přes těsnící kroužek.
4) Těsnící, předřazený a svěrný kroužek vtlačíme do těsnící komory nátrubku těla spojky převlečnou matici s nátrubkem pevně sešroubujeme. V případě, že spojka má místo matice přírubu sešroubujeme přírubu s tělem spojky pomocí šroubů. Šroubujeme přes kříž.
Po 5-ti minutách tzv. usazovacího času překontrolujeme dotažení.


Postup montáže pro Gebo třmeny:

1) Demontovat šrouby třmenu a obě části třmen usadit na trubky tak, aby těsnící manžeta překryla trhlinu.
Pozor: spoj těsnící manžety by se měl ideálně nacházet na opačné straně trubky než je trhlina.
Platí pro ANB: demontovat šrouby nasadit na trubku s předem vyvrtaným otvorem pro odbočku, usadit těsnící manžetu „otvor na otvor“.
2) Dotáhnout křížem „na pevno“.
Po 5-ti minutách zkontrolovat dotažení.