Kompenzátory

Kompenzátory

Kompenzátor vymezuje změny délky potrubí vlivem tepelné dilatace. Kompenzátor také snižuje chvění a vibrace v potrubí. Aby nedošlo k poškození kompenzátoru, musí být potrubí řádně ukotveno.