Odvzdušňovací ventily

Odvzdušňovací ventily

V topenářských rozvodech v uzavřeném okruhu se během provozu vytvářejí plyny (vzduch, vodík a kyslík). Tyto plyny musí být odváděny, neboť v opačném případě způsobují poruchy funkčnosti. Nepříjemnými následky plynů v systému jsou hlučnost rozvodu, problémy s oběhem vody, při kterém dochází k nevyrovnanému vytápění místností, koroze, inkrustace a předčasné stárnutí potrubí a komponentů. Odvzdušňováky slouží o vypuštění, odpuštění nahromaděného vzduchu v ohybech nebo kapsách na potrubí nebo v systémech rozvodů topení.

1) Ruční odvzdušňovací ventily slouží pro mechanické odstranění přebytečného vzduchu z vodo a teplovodních soustav.


2) Automatické odvzdušňovací ventily ( hrníčky ) se používají v uzavřených okruzích topných systémů pro automatické uvolnění vzduchu obsaženého v kapalině pomocí ventilu ovládaného plovákem, který je v kontaktu s kapalinou v systému.
Princip funkce: Nahromadění vzduchových bublin v tělese ventilu způsobí,že plovák poklesne a otevře odvzdušňovací ventilek. Tento jev se projeví a následně spustí řádnou funkci ventilu, pokud tlak vody zůstane pod hodnotou maximálního vypouštěcího tlaku.
Automatické odvzdušňovací ventily musí být instalovány ve vertikální pozici, typicky na nejvyšším bodě topného systému nebo v těch místech okruhu, kde se hromadí vzduchové bubliny, které musejí být odstraněny.
Automatický odvzdušňovací ventil je možno doplnit zpětným ventilem (klapkou) , který umožní demontáž ventilu při případné údržbě bez nutnosti vypuštění rozvodu. Při montáži zpětného ventilku je zapotřebí zkontrolovat, zda je v jímce dostatečné místo pro plochý plastový separátor umístěný na zpětné klapce, a že se tento separátor neopře o protilehlou stěnu. Také je nutné odstranit (vytáhnout) plochý plastový separátor z automatického ventilu (hrníčku), jinak nebude ventil plně funkční.
Odvzdušňovací ventil je možné uzavřít ručním utažením čepičky, která je umístěna na víčku. Při normálních provozních podmínkách je čepička povolená.