Reklamační řád

Internetový obchod firmy AKVINA SERVIS, klade na reklamační řízení nadstandardní důraz. Snažíme se o to, aby v případě, že budete muset výrobek reklamovat, bylo vše vyřízeno k Vaší spokojenosti, v souladu se zákony ČR.

Agendu reklamací, vrácení zboží, jeho posuzování a jednání o náhradních řešeních má v kompetenci:
pan Jiří Blaška, mobil: 774 722 366, email: blaskajiri@akvinaservis.cz.

 

Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) v zákonné době bez udání důvodu :
Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží, dle zákona 367/2000 Sb. v případě, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku . Toto neplatí v případě, že zákazník zboží kupuje osobně na pobočce .

Podmínky vrácení :

  • zboží musí být naprosto neporušené, neponičené, nepoužité a schopné dalšího prodeje
  • k zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím
  • zboží odeslat běžným balíkem, ne na dobírku, DOBÍRKY NEPŘIJÍMÁME
  • balík odeslat nebo osobně doručit POUZE na adresu provozovatele e-shopu (Akvina servis s.r.o., Bosenská 556/25, LIBEREC 1, 46001), provozní doba je od pondělí do pátku od 8,00-12,00 hod (mimo tuto dobu nejsme schopni vrácené zboží převzít, o této pracovní době informujte dopravce, který vrácené zboží bude doručovat na naši adresu
  • zákazník musí doručit zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu
  • před odesláním zboží, které chcete vrátit nás písemně informujte. ke zboží přiložte vyplněný formulář se všemi náležitostmi a číslem účtu, kam chcete vrátit peníze
  • mimo provozovnu zboží nepřijímáme

V případě vracení zboží NEPOSÍLEJTE ZBOŽÍ NA DOBÍRKU. Dobírky nepřebíráme !

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.).
Po obdržení a zkontrolování vráceného zboží Vám bude obratem zaslána zpět částka odpovídající prodejní ceně zboží na Váš účet, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů. Číslo účtu uveďte v průvodním dopise nebo sdělte telefonicky nebo emailem.
Zákonné vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů se NETÝKÁ osob jednajících v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Reklamační řád:
Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu AKVINA SERVIS s.r.o., Bosenská 556/25 ,460 01 LIBEREC I,

Reklamace zboží a služeb se řídí občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.
Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.
Při zjištění závady, kterou bude kupující považovat za reklamaci nejprve kontaktuje kupující prodávajícího telefonicky pro urychlení vyřízení reklamace. Po telefonické dohodě na dalším společném postupu vyplní kupující Reklamační list. Reklamační list musí obsahovat: datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady. Reklamační list přiložte spolu s kopií dokladu o zaplacení ke zboží a zboží zašlete na adresu prodávajícího běžným balíkem popřípadě zboží doručte osobně.Prodávající se k reklamaci vyjádří co nejdříve ode dne jejího obdržení.
Reklamujete-li výrobek s vlastním servisem (viz záruční list výrobku), je VŽDY nejrychlejším způsobem zaslání vadného výrobku přímo do servisu. V ostatních případech vadné zboží zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury na adresu naší prodejny.
Záruční list může být v některých případech (hlavně, pokud je zabalen v originálním balení s výrobkem) odeslán nepotvrzený. Máte možnost jej buďto zaslat poštou na naši adresu k potvrzení nebo tak učinit v případě, že nastane důvod k reklamaci. Záruka je platná a účinná od data na dokladu o nákupu.
V případě, že nastane důvod k reklamaci a nejste si správným postupem jisti, raději vždy konzultujte optimální kroky s našim reklamačním oddělením.

Seznámení s řádem stvrzuje zákazník podpisem příjmového dokladu nebo faktury.

 

 

Převzetí zboží ( převzetí zásilky od přepravní společnosti):
Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Při převzetí zásilky vždy ještě za přítomnosti přepravce-řidiče se přesvědčte, že obal zásilky není poškozený (výrazně promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, zásadně porušena balící páska,deformace rohů balíku). Pokud tomu tak je ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte.
V případě poškození kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či emailem na adrese: kettnerjaroslav@akvinaservis.cz nahlásí tuto skutečnost. Pokud kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a není žádný problém zapsán, tak pozdější reklamace nebude uznána, protože se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky. V případě jiného problému, než fyzického poškození, řeší všechny podněty ve standardním zákonném rámci reklamační oddělení.
Bez protokolu o poškození zásilky nelze poškozenou zásilku reklamovat či se pokoušet uplatnit škodu způsobenou přepravou!
Dopravní společnost PPL umožňuje okamžité oznámení poškozených zásilek na tel.: 840 775 775 a emailu: reklamace@ppl.cz