Pojišťovací a bezpečnostní ventily

Pojišťovací a bezpečnostní ventily

V této kategorii najdete materiál pro zabezpečení vašeho topného systému proti přetopení.

Pojistné (pojišťovací) ventily hlídají tlak v systému topení. Při jeho překročení nad určitou mez se ventil automaticky otevře a odpustí část vody ze systému až tlak klesne pod stanovenou mez. Tlak pojišťovacích ventilů je většinou pevně nastaven z výroby a nedá se regulovat. Zajišťují bezpečnost topného systému snížením tlaku. Nezabrání ale přetopení u zdroje tepla, většinou kotle na tuhá paliva.

Bezpečnostní ventily (k topení-systémy ústředního vytápění)- slouží k ochraně kotlů před přetopením. princip je založený na odpuštění přehřáté vody a zároveň dopuštění studené vody z vodovodního řádu. tím dojde ke snížení teploty vody v kotli a zabrání se tím poškození sytému.