Filtry proti vodnímu kameni - tvrdost vody

Filtry proti vodnímu kameni - tvrdost vody

Největším problémem při ohřevu vody, jak v domácnosti, tak v průmyslu, je tvorba vodního kamene. Je to způsobeno přítomností vápenatých a hořečnatých solí ve vodě. Protože vápník a hořčík jsou nerozpustné, mají tendenci vytvářet vápenatá a hořečnatá jádra, která se vzájemně přitahují a spojují. Tím vytvářejí krystaly, ty se ukládají na vnitřním povrchu trubek, topných hadů a zásobníků topných systémů. Usazeniny postupně rostou, ucpávají potrubí, uvnitř zásobníků a bojlerů tvoří vrstvu několik milimetrů silnou.

Úprava pomocí polyfosfátu je jednoduchý, efektivní a ekonomický způsob zabránění tvorby vodního kamene. Úprava polyfosfáty je založena na schopnosti polymerů fosfátu býti pohlcen povrchem krystalických jader vápníku a hořčíku. Tím dojde k vytvoření ochranného filmu, který brání jádrům vzájemně se slučovat a vytvářet krystaly. Voda upravená tímto způsobem, ačkoliv udržuje svoji původní tvrdost, nevylučuje škodlivý povlak. Polyfosfáty působí na vnitřní kovový povrch zařízení, kde vytváří ochranný film, který povrch izoluje a chrání proti korozi. Zařízení se montuje na přívodní potrubí studené vody.

Polyfosfát snáší teplotu max. 35°C, při vyšší teplotě nad 75°C ztrácí účinnost nebo je možnost vzniku sraženin. Životnost krystalů polyfosfátu při běžném používání je cca 6 měsíců. Po uplynutí této doby je nutné náplň vyměnit. V případě úbytku krystalů polyfosfátu na 50% před uplynutím 6měsíců, polyfosfát pouze doplnit.

Tabulka pro přepočet tvrdosti vody:
1 mmol/l = 5,6°dH
1 mmol/ = 10°F
1°dH = 1,7°F                                          mmol/l - milimol na litr
1°dH = 0,18 mmol/l                                °F - francouzská stupnice
1°dH = 17,86 ppm CaCO3                        °dH - německá stupnice
1°F = 0,1 mmol/l
1°F = 0,56°dH
1°F = 10 ppm CaCO3

Tvrdost vody určuje množství rozpuštěného vápníku a hořčíku, která se zpravidla měří ve francouzských stupních (°F).
CaCO3  - uhličitan vápenatý
 

Klasifikace vody na základě tvrdosti:
měkká voda:   pod 5 °F  (pod 5 °F)
středně tvrdá voda: 5 - 7 °F (7 - 12,5 °F)
voda průměrné tvrdosti: 8 - 12 °F (12,5 - 25 °F)
tvrdá voda: 13 - 25 °F  (25 - 37,5 °F)
extrémně tvrdá voda: 26 °F a více (37,5 °F a více)

Tabulky tvrdostí vody se hodně liší. uvádíme tedy hodnoty ze dvou zdrojů. Hodnoty ve francouzských stupních jsou dle výrobce Atlas Filtri. Hodnoty v závorce pocházejí ze zdroje encyklopedie Wikipedie