Manometry - tlakoměry

Manometry - tlakoměry

Manometr - (tlakoměr) slouží jako mechanické měřidlo tlaku. Používá se k měření tlaku v rozvodech vody a topení, ale také vzduchu nebo plynu. Existují ještě speciální manometry, ketré mají vlastní specifické názvy, např. barometr, barograf, aneroid. Manometry se také používají u přístrojů k měření tlaku vzduchu v pneumatikách aut. Manometry se používají v mnoha průmyslových odvětvích a potkáváme je v i našich domácnostech. Použití: pro sledování tlaku při nastavování redukčních ventilů, ke kontrole tlaku v topných systémech (u kotlů a systémů proti přetopení), v systémech rozvodu vody (vodovodních řádech) např. u bojlerů, na vodárnách a filtračních zařízení, dále pak u rozvodů vzduchu pro kontrolu tlaku v potrubí, u kompresorů. Tlakoměry - měřidla tlaku jsou důležitou součástí všech tlakových systémů, měly by být pravidelně kontrolovány a v případě poškození ihned vyměněny, předejde se tak poruchám a následným škodám na rozvodech a připojených zařízeních. Pokud je manometr poškozený může dojít k následnému nekontrolovatelnému nárůstu tlaku a tím i k roztržení potrubí, nádrží, bojleru, kotle atd. Manometry můžou být se spodním nebo zadním připojením. Připojení pro běžné vodinstalační a topenářské rozvody je závit vnější G. Velikost (průměr) měřidla tlaku je označován jako DN je buď 50, 63 nebo 100 mm. Rozsah manometrů je volitelný: 0-1bar, 0-2,5bar, 0-4bar, 0-6bar, 0-10bar, 0-16bar.

Manometry mohou být založeny na různém principu:

  1. porovnávání měřeného tlaku plynu s hydrostatickým tlakem kapaliny v trubici tvaru U,
  2. deformace deformačního členu působením měřeného tlaku.

Jako deformační členy se nejčastěji používají např. membrány, vlnovce nebo tzv. Bourdonova trubice, která se zhotovuje nejčastěji z mosazi nebo (pro vyšší tlaky) z oceli. Bourdonova trubice je trubice eliptického průřezu stočená do spirály. Jeden konec je spojen se vstupem tlaku a druhý uzavřen a spojen přes převodové ústrojí s ukazatelem na stupnici. Při působení tlaku má trubice tendenci se narovnávat a eliptický průřez změnit na kruhový. Rozsahy těchto manometrů jsou od 0 do cca 2000 MPa.

Termomanometr - sdružené měřidlo, spojením manometru a teploměru, slouží k měření tlaku a teploty v potrubí v systémech vody nebo topení. spodní červená stupnice slouží pro odečet teploty měřeného média a horní modrá stupnice ukazuje hodnoty tlaku v systému (rozvodu)