Filtrace a úprava vody

Filtrace a úprava vody

Při instalaci je třeba dbát, aby všechna filtrační zařízení byla instalována v krytém prostředí (místnosti) především filtrační zařízení s průhlednou nádobou, z důvodu zamezení tvorby vodních řas. Musí být instalována mimo mráz a mimo extrémně vysoké teploty. Přísně se vyhýbejte instalaci zařízení v místech vystavených povětrnostním podmínkám a na venkovním nekrytém místě, nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Není-li jiná možnost, je nutno použít filtrační nádobu z neprůhledného materiálu typu AB . Dlouhodobé vystavování velice nízkým či vysokým teplotám, špatným povětrnostním podmínkám a UV paprskům může způsobit oslabení a zkrácení životnosti konstrukčního materiálu daného zařízení . Přímé sluneční světlo může způsobit bujení mikroorganismů a růst vodních řas.

Pro případ nutnosti předfiltrace použijte filtry zdvojené.

Zařízení musí být nainstalováno s mezerou nejméně 100mm mezi nejnižším bodem zařízení a např. podlahou, pro možnost čištění a výměny patrony. Pokud je zařízení upevněno na zeď, bez použití speciálních držáků, musí být nechána nejméně 30mm mezera mezi zařízením a zdí pro snadné odšroubování samotného tělesa.

Instalace
Zařízení je zakázáno instalovat na přímý vstup (sání) nebo vodních čerpadel před tlakovou nádobou. Filtry se nemontují přímo do pevných rozvodů!! Pro napojení filtrů je třeba použít připojovací pružné opletené tlakové antivibrační hadice, pokud toto není možné, ověřte, zda v přívodním potrubí není mechanické pnutí, které by mohlo ovlivnit pevnost tělesa filtru. Používají se výhradně připojovací šroubení s válcovým závitem.Šroubení s kuželovým závitem je zakázáno používat z důvodu roztržení mosazné vložky v hlavě filtru při utahování. K utěsnění závitu je povoleno použít pouze teflonovou pásku. Nikdy nepoužívat konopí!! Z důvodu snadnější výměny filtračních patron se před a za filtrační zařízení montují uzavírací kulové kohouty příslušných rozměrů. Při uvedení filtrů do provozu, stejně jako při výměně filtračních patron je zařízení nutno odvzdušnit ventilem umístěným v hlavě filtru. Před samotnou výměnou filtrační patrony je třeba zavřít kulový kohout na vstupu a otevřít odvzdušňovací ventil, aby se vyrovnal tlak uvnitř filtru s atmosférickým tlakem okolí. Bez tohoto úkonu nelze tělo filtru oddělit od jeho hlavy!!! Systém opatřený by-passem umožňuje odpojení zařízení během údržby bez toho, aby musela být zastavena dodávka vody. K vlastnímu upevnění filtru musí být vždy použit držák příslušný k jednotlivým druhům a velikostem filtrů. Pokud je přítomen nebo předpokládán vyšší tlak ,než je uvedený na štítku filtru, musí být před filtrační zařízení nainstalován redukční ventil, který sníží tlak na hodnotu odpovídající potřebám filtračního zařízení (max.7bar). Pokud bude zařízení montováno na potrubí ovlivněné vodními rázy (např. před pákové baterie, rychlouzavírací vodovodní baterie), musí být systém opatřen zařízením na kompenzaci hydraulických rázů (ANTISHOCK).
schema-zapojeni-filtru.jpg
Údržba
Pravidelně kontrolujte, zda zařízení během provozu nevykazuje únik kapaliny vlivem netěsnosti spojů. Netěsnost spoje utěsněte a řádně dotáhněte. Pravidelně čistěte zařízení uvnitř i vně, za použití hadru nebo mycí houby a studené vody. NEPOUŽÍVEJTE detergenty, chemické produkty, mýdla, alkoholy nebo rozpouštědla běžně v domácnosti používaná. Kartuše čistěte často, alespoň jedenkrát měsíčně. Musí být opatrně omyta pod tekoucí vodou. DŮLEŽITÉ:nedostatečně vyčištěné nebo hodně znečištěné kartuše mohou ohrozit životnost a účinnost celého systému. Rozdíly v tlaku mohou roztrhnout filtrační médium (patronu), což způsobí, že všechny v něm zadržené nečistoty se dostanou do potrubí. Neomyvatelné filtrační kartuše nemohou být opakovaně použity a po jejich zahlcení musí dojít k jejich výměně za nové. V případě dlouhodobého nepoužívání : vyndejte a vyměňte filtrační patronu nebo polyfosfát. Vyměňte nádobu (baňku) filtru alespoň každých 5 let. Po údržbě, těsně před použitím nechte vodu 5 min. odtéct. Čistěte pravidelně vnitřní část hlavy dávkovačů Dosaprop. Před otevřením: zavřete hlavní kohout a odšroubujte odvzdušňovací ventilek na hlavě filtru. Po dokončení montáže, těsně před použitím nechte vodu 5 min. odtéct.

Záruka
Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje na výrobní vady za podmínek uvedených v záručním listu. Pro objektivní vyřízení reklamace je potřeba umožnit posouzení správnosti montáže filtračního zařízení technikem firmy přímo na místě. V případě nedodržení výše uvedených návodů na montáž, použití a údržbu zařízení pozbývá záruka platnost.

Upozornění
Veškerý materiál nutný k montáži a údržbě filtračních zařízení jako teflonové pásky, šroubení, pružné tlakové hadičky, regulátory tlaku, kompenzátory hydraulických rázů, uzavírací ventily atd. jsou součástí nabídky naší firmy. Voda upravovaná tímto zařízením nezaručuje její vhodnost pro přípravu kojenecké stravy. Použité patrony zlikvidujte podle platných předpisů.

Použití
Používat pouze pro vodu s pH 7. Nepoužívat na vzduch a stlačitelný plyn. Dodržovat limity použití uvedené na etiketě. Pokud tlak převyšuje stanovený limit použití, zajistěte tlak regulátorem tlaku. Chraňte před světlem, přímo na světle lze umístit pouze modely AB (neprůhledné). Chraňte před mrazem a nadměrným horkem (min 4°C, max 45°C). Zabraňte vniknutí teplé vody, použitím zpětného ventilu. Pro filtraci teplé vody (do 80°C) používejte pouze modely HOT. Pro úpravu pitné vody proti vodnímu kameni používejte pouze modely Dosaprop. Zabraňte hydraulickým rázům zařízením ANTISHOCK

SCHVÁLENO HLAVNÍM HYGIENIKEM ČR