Redukční a pojistné ventily

Redukční a pojistné ventily

Pojišťovací ventil
Pojišťovací ventil je zařízení, umístěné na uzavřené nádobě, nejčastěji kotli, v sestavách topení, ohřívačích nebo rozvodech teplé vody. Má za úkol při zvýšení tlaku nad určitou mez (nastavenou hodnotu) vypouštět přebytečné médium z nádoby, nádrže nebo potrubí, aby se tak předešlo jejímu roztržení.
Nejjednodušší a první konstrukcí pojišťovacího ventilu je otvor, přikrytý zatíženou záklopkou. Takový ventil se dodnes používá například na Papinově hrnci. Toto řešení má ale mnoho nevýhod. Je to například špatná funkce v prostředí, kde se vyskytují vibrace (například v dopravních prostředcích). Takový ventil funguje jen ve vertikální poloze. Má také velké rozměry pro větší tlaky a průtočné objemy.
Většina pojišťovacích ventilů proto využívá jedné nebo několika pružin, které přitlačují záklopku k vypouštěcímu otvoru. Tlak je pevně nastavený z výroby, u některých pojistných ventilů je ale možné tlak nastavit změnou napětí pružiny. Vhodným tvarem záklopky a otvoru lze navíc zajistit hysterezi ventilu, je-li to třeba.
Určité druhy tlakových nádob (například parní kotle) musí mít ze zákona alespoň dva nezávislé pojišťovací ventily schváleného typu, schopné vypustit více média, než v nádobě vzniká. Seřízení ventilů podléhá přísné kontrole.

Redukční ventily (regulátory tlaku)
Slouží k ochraně vodovodního systému trubek a rozvodů, připojených spotřebičů, přístrojů a zařízení před nadměrným tlakem. Velký tlak ve vodovodním řádu může způsobovat mnoho problémů v systémech domovního rozvodu. Tento nadměrný tlak může být způsoben výkyvy v odběrech vody domácností, vzdálenosti odběrného místa od vodárny nebo rozdílem poloh, atd. Redukční ventily snižují tyto výkyvy tlaku na nastavenou mez. Montují se hned za vodoměr (někdy i před) a ochrání tak celý systém rozvodu vody. Regulace tlaku se provádí otáčením regulačního šroubu, nastavená hodnota se zobrazuje na manometru (tlakoměru), který je umístěn na těle regulátoru nebo ihned za ním. Manometr nemusí být vždy součástí regulátoru!!! Použitím regulátoru tlaku zamezíte nadměrnému namáhání rozvodů, vodovodních baterií, praskání tvarovek, hadiček, přístrojů, spotřebičů. Snížením tlaku jsou ochráněny sedla ventilů, bojlery, kotle, pračky, myčky, kartuše ve vodovodních bateriích, rohové ventily. V některých případech omezíte i nepříjemný hluk, který může vznikat při proudění vody v rozvodech.