Směšovací ventily

Směšovací ventily

Ohřívaná voda může dosáhnout vysokých teplot a způsobit tak opaření, pokud není vhodným způsobem směšována.
Termostatické směšovací ventily se používají pro nastavení teploty vody, která přitéká k jednotlivým odběrným místům. Zajistí stálou teplotu jak při změnách teploty vody na přívodu, tak i při změnách průtoku.
Aplikace směšovacího ventilu také značně zvyšuje životnost a spolehlivost instalovaných armatur v systémech včetně jejich těsnění.