Redukční a pojistné ventily

Informace

Výrobci

Pojišťovací (pojistný) ventil 3/4" na topení (pojišťovák na vodu)

Nový produkt

129,5 Kč

107,0 Kč bez DPH
  • 1,8bar
  • 2,5bar
  • 3bar
  • 4bar
  • 6bar
  • 8bar
  • 10bar

Více informací

Pojišťovací ventil 3/4" s pevně nastaveným tlakem,vnitřní závity
max.teplota 120°C

Pojistné ventily pro systémy vytápění a systémy s horkou vodou s bezpečnostním tlakovým rozsahem pevně nastaveným.
Pojistné ventily jsou používány v topných systémech pro kontrolu tlaku. Použitím bezpečnostního ventilu je chráněna soustava, tak aby nedošlo k jejímu poškození. Ventil odpouští při dosažení nominální hodnoty tlaku na který je dimenzován a opět je plně uzavřen při poklesu tlaku v soustavě o 20% pod nominální hodnotu tlaku ventilu.

Pojistné ventily mohou být instalovány buď vodorovně nebo svisle a je nutné respektovat údaj o směru proudění na těle ventilu. Výběr pojistného ventilu musí provádět kvalifikovaný personál po ověření rozměrových možností systému a v souladu s předpisy zemí v místě instalace. Soustava musí být také správně dimenzována a také musí být správně umístěný a dimenzovaný vypouštěcí okruh tak, aby nemohlo dojít k poškození zdraví nebo majetku a také, aby se zabránilo selhání ventilů. V domácích vodních systémech, musí být ventil instalován co nejblíže v blízkosti zdroje. Mezi zdrojem a ventilem nesmí být nikdy uzavírací armatura. Ventil musí být instalován v horní části ohřívače nebo na výstupním potrubí a to ve vzdálenosti menší než jeden metr. Opět zde nesmí být žádná uzavírací armatura.

Ke stažení